SEETHAI - CHI NHÁNH NGUYỄN DUY TRINH

Địa chỉ: 630 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Đông, Quận 2, Tp.HCM

Điện thoại: 028.3636.2545

Email: seethai.nguyenduytrinh@gmail.com

Facebook: SeeThai Hàng Tiêu Dùng Thái Lan